Informācija par bērnu 

 

Vārds, Uzvārds:

 

Dzimšanas datums:

 

Jūsu vēlamais nodarbību laiks:

 

Informācija par vēcakiem

 

Mātes vārds, uzvārds:

 

Mājas adrese:

 

e-mail: 

 

Tālrunis:

 

Tēva vārds, uzvārds:

 

Mājas adrese:

 

e-mail:  

 

Tālrunis:

 

Ja vēlaties pievienoties mums, lūgums nosūtīt augstāk minētos datus uz mūsu e-pastu: bcrigele@gmail.com vai sazvanīties ar Viktoriju (t. + 371 29197303).