Attīstošā vide.

1. Praktiskās dzīves zona.

2. Sensorā zona.

3. Valodas zona.

4. Matemātikas zona.

5. Kosmiskās audzināšanas zona.