Grupa "Zaļas pērlītes"

Bērni grupā strādā piecās zonās:
sensorā, praktiskās dzīves, valodas, matemātikas, kosmiskās audzināšanas zonā
(bērni iepazīstas ar apkārtējām dzīves norisēm).
Audzēkņi brīvi izvēlas to materiālu, kuru vēlas, kas viņus interesē un strādā tik ilgi, cik vēlas.