Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 

Kosmos

Valoda / Matemātika

Valoda / Matemātika

Sensorika

Praktiskās dzīves vingrinājumi

8.00 – 11.30

Montesori integrētā nodarbība

 Bērnu brīvais darbs *

 

Montesori integrētā nodarbība

 Bērnu brīvais darbs *

Montesori integrētā nodarbība

 Bērnu brīvais darbs *

Mūzika

 

Montesori integrētā nodarbība

 Bērnu brīvais darbs *

 

Montesori integrētā nodarbība

 Bērnu brīvais darbs *

 

Fiziskā attīstība un veselība (dabā)

Fiziskā attīstība un veselība (dabā)

-

-

Fiziskā attīstība un veselība (dabā)

15.30 – 16.30

 

Latviešu valoda

 

Latviešu valoda

 

Latviešu valoda

 

Angļu valoda

 

Vizuālā māksla

 

Mūzika

 

Bērnu brīvais darbs *

 

Fiziskā attīstība un veselība (telpā)

 

Fiziskā attīstība un veselība (telpā)

 

Mājturība un tehnoloģija

 

Montesori integrētā nodarbība - 
- Bērnu brīvais darbs:

• aplis;
• jaunu materiālu prezentācija;
• vingrinājumi un spēles ar materiālu;
individuālas, pāros, grupās;
centros: praktiskā dzīve, sensorika, valoda, matemātika, dabā, makslā, mūzika un t.t.