Bēbīšu skoliņa

Musu centrā strādā attīstoša studija pēc M.Montessori metodikas.
Katrā grupā strādā 8 - 10 bērni vecumā no 8 mēnešiem līdz 3 gadiem.
Nodarbības notiek speciāli veidotā vidē, kura iekārtota ar Montesori materiāliem, kas paredzēti šim vecumam.

Cena - 96.00 еirо  mēnesī (1 nodarbība - 12 eiro).

Nodarbību saraksts:
Otrdiena - ceturdiena:

09.00 - 10.00 nido grupa bērniem no 8 m. līdz 14/16 m.
10.05 - 11.05 
nido grupa bērniem no 8 m. līdz 14/16 m.
11.15 - 12.15 todler grupa bērniem no 1.5 līdz 3 gadiem.

Nodarbībās kopā ar bērniem piedalās arī vecāki. Tas palīdz bērniem justies psiholoģiski komfortabli.

Nodarbības struktūra:

1. Sasveicināšanās.
2. Brīva nodarbošanās ar Montesori materiālu

  • lielās motorikas attīstība, 
  • sīkās motorikas attīstība, 
  • pašapkalpošanas iemaņu formēšana, sensorā attīstība,
  • sensomotorā attīstība, 
  • valodas attīstība. 

3. Radošais darbiņš (zīmēšana, veidošana, aplikācija, mūzika).
4. Saruna ar vecākiem. Komentāri, rekomendācijas, atbildes uz jautājumiem.
5. Atvadas.

Grupas noteikumi:

1) Grupā drīkst ienākt tikai maiņas apavos.
2) Materiālu izvēlas bērns.
3) Ar materiālu strādā tas, kurš pirmais to ir paņēmis. Otrs bērns var pavērot.
4) Kad darbiņš ir paveikts, materiālu jāatgriež vietā.

Ja vēlaties pievienoties mums -lūgums aizpildīt anketu un nosūtīt uz mūsu e-pastu:bcrigele@gmail.com vai sazvanīties ar Viktoriju (t. 29197303)