Informācija par bērnu 

 

Vārds, Uzvārds:

 

Dzimšanas datums:

 

Adrese:

 

Pilsēta:

 

Informācija par vecākiem

 

Mātes vārds, uzvārds:

 

Darba vieta:

 

Ieņemamais amats:

 

Tālrunis:

 

E-mail:  

 

Mājas adrese:

 

Teva vārds, uzvārds:

 

Tālrunis:

 

E-mail:  

 

Vēlamais iestāšanās datums bērudārzā:

 

Īpatnības:

 

Ja vēlaties pievienoties mums, lūgums nosūtīt augstāk minētos datus uz mūsu e-pastu: bcrigele@gmail.com vai sazvanīties ar Viktoriju (t. + 371 29197303).