Cienījamie vecāki!
Mēs atveram semināru sēriju vecākiem par bērnu audzināšanu.
Aicinām Jūs piedalīties!
Nosauciet savu, aizraujošu jūs tematu, kura kļūs par nākamā semināra saturu.
Savus piedāvājumus, lūdzu, atsūtiet, uz mūsu e-pastu:
bcrigele@gmail.com