Rīgeles bērnu centra darbinieki

  ------------------------------------------------------------------------------------

Viktorija Malika
direktore
Montesori pedagogs

  

Izglītība:

Montesori pedagoga sertifikāts darbam ar bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem LU и Internacionālās rehabilitācijas akadēmijas (Minhene) - Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Theodor Hellbrügge 
Montesori pedagoga diploms 0-3 -АМI (agrīnās bērnības asistents) -2015.g. 
CERTIFICATE of ATTENDANCE: Montessori Infant / Toddler Education Course. Program Director - Mary Ellen Maunz, Teacher - Nancy McNabb. 2012.g.

 ------------------------------------------------------------------------------------

Aļona Zmitrivičs
strktūrvienības vadītāja

Izglīlība:

Maģistra grāds: "Master of Business Administration"
AMI Montessori diploma 2.5 - 6+
"Pedagoģijas pamati" Latvijas Universitāte

 ------------------------------------------------------------------------------------

 Irina Kosareva
3,5-6 gadus veco bērnu pirmsskolas skolotāja
Montesori pedagogs
latviešu valodas skolotāja

 

Izglīlība:

Ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Universitātē kā vidusskolas krievu un latviešu valodas
kā svešvalodas skolotāja programmā.

Ieguvusi pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju Latvijas Universitātē. Ieguvusi LU un Internacionālās rehabilitācijas akadēmijas (Minhene) sertifikātu kā Montesori pedagogs (3-6 g.).
Darba pieredze BC "Rīgelē" - 16 gadi.

 ------------------------------------------------------------------------------------

Marina Onacka
Montesori pedagogs

  

Izglīlība:

Ieguvusi RPIVA profesionālā bakalaura studiju programmu "Pirmskolas izglītības skolotājs".
Kursi "Montesori pedagoģija bērniem 3 - 6 gadu vecumam".

Darba pieredze BC "Rīgelē" - 7 gadi.

  ------------------------------------------------------------------------------------

Tatjana Ščepetina
Montesori pedagoga asistents

  

Izglīlība:

Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola "Praktiskā psiholoģija".
Kursi "Montesori pedagoģija bērniem 3 - 6 gadu vecumam".

Darba pieredze BC "Rīgelē" - 5 gadi.

  ------------------------------------------------------------------------------------

  Tatjana Pripoka
Montesori pedagogs

 

Izglīlība:

AMI Montessori diploma 2.5 - 6+
"Pirmskolas izglītības skolotājs" Latvijas Universitāte.

   ------------------------------------------------------------------------------------

  Aļona Losane
Montesori pedagogs

Izglīlība:

Bakalaura grāds slāvu filoloģijā - Latvijas universitāte.
"Krievu valodas un literatūras skolotāja" Latvijas universitāte.
"
Pirmskolas izglītības skolotājs" Liepājas Universitāte.
Kursi "Montesori pedagoģija bērniem 3 - 6 gadu vecumam".
Starptautiskais Montesori skolotāja asistenta diploms darbā ar bērniem
vecumā no 3-6 gadiem (Association Montessori Internationale)

   ------------------------------------------------------------------------------------

Aļina Lapkovska
 
Montesori pedagoga asistents
 

 Izglīlība:

Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola "Praktiskā psiholoģija".
Kursi "Montesori pedagoģija bērniem 3 - 6 gadu vecumam".

   ------------------------------------------------------------------------------------

Marija Jesipova
 
Montesori pedagogs

Izglīlība:

Ieguvusi RPIVA profesionālā bakalaura studiju programmu "Pirmskolas izglītības skolotājs".
Kursi "Montesori pedagoģija bērniem 0 - 3 gadu vecumam".

Darba pieredze BC "Rīgelē" - 6 gadi.