Rīgeles bērnu centra darbinieki

  ------------------------------------------------------------------------------------

Viktorija Malika
direktore
Montesori pedagogs

  

Izglītība:

Montesori pedagoga sertifikāts darbam ar bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem LU и Internacionālās rehabilitācijas akadēmijas (Minhene) - Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Theodor Hellbrügge 
Montesori pedagoga diploms 0-3 -АМI (agrīnās bērnības asistents) -2015.g. 
CERTIFICATE of ATTENDANCE: Montessori Infant / Toddler Education Course. Program Director - Mary Ellen Maunz, Teacher - Nancy McNabb. 2012.g.

 ------------------------------------------------------------------------------------

 Irina Kosareva
3,5-6 gadus veco bērnu pirmsskolas skolotāja
Montesori pedagogs
latviešu valodas skolotāja

 

Izglīlība:

Ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Universitātē kā vidusskolas krievu un latviešu valodas kā svešvalodas skolotāja programmā.
Ieguvusi pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju LatvijasUniversitātē. Ieguvusi LU un Internacionālās rehabilitācijas akadēmijas (Minhene) sertifikātu kā Montesori pedagogs (3-6 g.).
Darba pieredze BC "Rīgelē" - 16 gadi.

 ------------------------------------------------------------------------------------

Marina Onacka
Montesori pedagogs

  

Izglīlība:

Ieguvusi RPIVA profesionālā bakalaura studiju programmu "Pirmskolas izglītības skolotājs".
Kursi "Montesori pedagoģija bērniem 3 - 6 gadu vecumam".

Darba pieredze BC "Rīgelē" - 5 gadi.

  ------------------------------------------------------------------------------------

Anna Kudelja
Montesori pedagoga asistents
angļu valodas skolotāja

    

Izglīlība:

Ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā LU.
Ieguvusi LU un Internacionālās rehabilitācijas akadēmijas (Minhene) sertifikātu kā Montesori pedagogs.

Darba pieredze BC "Rīgelē" - 10 gadi.

  ------------------------------------------------------------------------------------

Tatjana Ščepetina
Montesori pedagoga asistents

  

Izglīlība:

Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola "Praktiskā psiholoģija".
Montesori pedagog (3-6 g.).

Darba pieredze BC "Rīgelē" - 3 gadi.

  ------------------------------------------------------------------------------------

 Jūlija Mihailova
Montesori pedagoga asistents

Ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā LU.
Kursi "Montesori pedagoģija bērniem 3 - 6 gadu vecumam".

Darba pieredze BC "Rīgelē" - 4 gadi.

  ------------------------------------------------------------------------------------

Anželika Talapova
Montesori pedagogs

Izglīlība:

Ieguvusi RPIVA profesionālā bakalaura studiju programmu "Pirmskolas izglītības skolotājs".
Kursi "Montesori pedagoģija bērniem 3 - 6 gadu vecumam".

  ------------------------------------------------------------------------------------