Mūsu misija
Sadarbībā ar vecākiem, mēs īstenojam patiesu Montesori teoriju un praksi bērnu daudzpusīgā attīstībā, lai veicinātu viņu radošu, priecīgu un apzinātu dzīvi.