Par pirmsskolu

Savā darbā mēs izmantojam unikālu Marijas Montesori metodiku.
 Bērnudārzā ir trīs grupas, kuras apmeklē bērni no 1,5 līdz 7 gadiem. 
Katrai grupai ir savs unikāls izskats un attīstošā vide, kura atbilst bērnu vecumam.
Telpas dalās zonās: praktiskās dzīves zona, sensorika, matemātika, valoda, kosmiskā zona.