Marijas montessori dzimšanas diena
un mācību gada sākums.