Konference "Montesori - izglītība dzīvei" 2019 

Šī gada 18.-19.maijā Latvijas Montesori asociācija sadarbībā ar Latvijas Montesori fondu un AMI (Association Montessori Internationale) organizēja 2. Starptautisko konferenci "Montesori - izglītība dzīvei 2019", kurā ar izglītojošiem un pieredzē balstītiem vēstījumiem par 3 bērnu attīstības vecumposmiem (0-3, 3-6 un 6-12) un tiem piemērotu izglītības vidi lekciju un darbnīcu formā dalījās gan starptautiski atzīti, gan pašmāju lektori.
Šogad lekcijas lasīja: "Kā runāt ar maziem bērniem, lai viņi sadzirdētu" - sadarbības veicināšana, robežu noteikšana, atgriezeniskās saites nodrošināšana (uzslavas vietā) (Simone Davies), "Kā attīstīt bērna iedzimto spēju mācīties pašam" (Nadezda Stolbova), "Jēgpilns darbs sākumskolas klasē" - kā radīt darba kultūru (Carla Foster) u.c., bija saistošas ne tikai M.Montesori pedagoģisko ideju piekritējiem, bet ikvienam pirmsskolas un sākumskolas skolotājam.