Rīcības algoritms, ja bērnam ir
akūtas elpceļu infēkcijas slimības pazīmes