Montesori kursi vecākiem un viņu bērniem no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem.