Aicinām!
Kurss „Montesori pedagoģija bērniem no 0 līdz 6 gadu vecumam”
Licence: Montesori pedagoģija bērniem no 0 līdz 6 gadu vecumam.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma,
2020. gada 26. augusta saskaņojuma Nr. RIMC-20-213.
Programmas apjoms 108 stundas.
Mērķauditorija:pirmsskolas skolotāji, sākumskolas skolotāji, psihologi, vecāki, kuri vēlas iepazīties ar Montesori pedagoģiju.
Programma kursa: Kursanti iepazīsies ar vides organizāciju bērniem vecumā 0-3 un 3-6 gadi. Apgūs praktiskās iemaņas darbā ar Montesori didaktisko materiālu dažādos virzienos: psihosensomotorā attīstībā, mājas vidē, praktiskajā dzīvē, sensorā attīstībā, matemātikā un valodā, mūzikā, mākslā.
Programmā iekļautas lekcijas, didaktisko līdzekļu prezentācijas, praktiskais darbs ar materiāliem, diskusijas, novērojumi.
Šī kursa īpatnības: kopveseluma pieeja darbam ar bērniem no 0 līdz 6 gadu vecumam īsums un ietilpība ātrās pārejas iespēja pie praktiska darba ar bērniem iegrimšana un iedvesmojums sekmīgums un apmierinājums.
Kursa ilgums: 12 mēneši (2020. gada oktobris - 2021. gada augusts).
Nodarbības notiks piektdienās 2 reizes mēnesī no pulksten 14.00 līdz 19.00 on-line un/vai klātienes tikšanās formātā.
Valoda: latviešu, krievu.
Lai piedalītos kursos, nosūtiet savu pieteikumu uz adresi: bcrigele@gmail.com.
Programmu īsteno: PPII "Starptautiskā Montesori pirmsskola Rīgele''
Adrese: Rīga, Viestura pr. 95-2, Rīga, LV- 1005, tālr.: 29197303, bcrigele@gmail.com