Par mums.

Visi vecāki vēlas redzēt fiziski un garīgi veselus, vispusēji attīstītus, gudrus bērnus,
kuri 7 gados prot lasīt, rakstīt, zīmēt, dejot, spēlēt mūzikas instrumentus, sarunāties svešvalodās.
Kā praktiski realizēt to? 

Mēs nonācām pie secinājuma, ka reformātisko ideju pielietošana palīdzēs
mums risināt sekojošus svarīgus uzdevumus: 

spēju attīstība; 
brīvas un patstāvīgas personas veidošana; 
bērnusagatavošana apmācībai skolā; 
dvēseliskā audzināšana; 
psiholoģiski pedagoģiskās konsultācijas vecākiem.