Toddler klasse 1,5 - 3 “Zaļās pērlītes”

Šī telpa ir izveidota bērniem no pusotra līdz trīs gadiem ( to sauc par todler-klasi). Gaiša un mājīga klase atgādina bērnam viņu mājas. Neliela izmēra mēbeles, priekšmeti klasē dod todleram iespēju veiksmīgi tās izmantot un justies parliecināti.
Pamatuzdevumi, ko bērns realizē vecumā līdz trīs gadiem, ir:
 - dzimtās valodas apgūšana;
 - dažādu kustību apgūšana un sava ķermeņa spēju izzināšana;
 - patstāvības iemaņu apgūšana.
Mūsu sadarbošanās ar bērniem ir vērsta uz šo iemaņu apgūšanu. Ikdienas saskarsmē ar bērniem mēs sekojam Montesori pedagoģijas principiem. Galvenais no tiem skan: “Palīdzi man to izdarīt pašam!” Visiem pieaugušajiem mūsu klasē ir zināšanas par bērna dabisko attīstību, vecuma svarīgām vajadzībām un ir gatavi palīdzēt bērniem viņu pašattīstībā, neapsteidzot un nepaātrinot notiekušo.
Kāpēc “Zaļās pērlītes”? Mēs uzskatām, ka pērle kā nekas dabā ļoti neatlaidīgi aug no vismazākā smilšu graudiņa, ceļ un veido sevi pēc unikālas ieceres, lai kļūtu par abrīnojamu radījumu, kura nebūtu līdzīga nevienai citai pērlei pasaulē. Kā jebkurš bērns!

Attīstošā vide
Ko mēs ieguldam šajā jēdzienā? Vide – tas ir viss, kas ir apkārt bērnam – priekšmeti, pieaugušie un citi bērni telpās un ārā, ne tikai fiziska telpa, bet arī psiholoģiska atmosfēra. Lūk tāds dziļš un ietilpīgs jēdziens! Visi vides aspekti ir vienādi svarīgi, katru ieguldījumu bērna attīstībā nevar pārvērtēt. Sāksim ar lieliem un maziem cilvēkiem. Kas attiecas uz pieaugušajiem, tie ir sagatavoti pedagogi un pedagogu asistenti, kuri ir izgājuši apmācību speciālajos kursos. Viņi ievēro humānistisko koncepciju izglītībā, kuras galvenais princips ir bērna personības cieņas aizsardzība, viņa tiesību uz dabisku attīstību un brīvu savu spēju izpausmes atdzīšana. Viņi apzinās bērna iedzimto tiekšanos pēc neatkarības un tajā pašā laikā bērna nepieciešamību pieņemšanā un atbalstā no pieaugušā puses. Pedagogi izveido ar bērniem atvērtas un uzticīgas attiecības, mērķtiecīgi veido draudzīgu un labestīgu attiecību kultūru starp bērniem, starp bērniem un pieaugušajiem. Pedagogi atiet otrā plānā, atbalstot bērnos viņu iniciatīvu, izziņas un radošu aktivitāti sadarbībā ar speciāli sagatavotu attīstības vidi. Pedagoga uzdevums ir izveidot speciāli sagatavotu vidi, bērna brīva darba organizācija šajā vidē un bērna dzīves novērošana klasē.
Bērna apkārtnē ir pieaugušie, kuri sarunājas krievu, latviešu un angļu valodās, kas palīdz bērnam šajā vecumā brīvi saprast un sarunāties šajās valodās no agrīnās bērnības. Vēl mūsu klasē ir dažāda vecuma bērni. Tā vērtīgums ir tas, ka katram bērnam ir iespēja parūpēties par jaunāku bērnu, izspēlēt vecāka vai jaunāka bērna lomu. Tā ir laba pieredze visai tālākai dzīvei!
Mūsu telpu mēs dalām zonās, labi būs ja mājās jūs pieturēsieties pie tā paša principa. Bērniem ir vieglāk orientēties un pieaugušajiem ir ērtāk veidot režīma momentus. Mūsu zonas:
 – fiziskas aktivitātes zona (kā klasē, tā ārpus tās);
 – pārģērbšanās zona (kur bērni rūpējas par savu izskatu);
 – ēdiena gatavošanas zona (kur bērni gatavo ēdienu un ēd);
 – praktiskās dzīves zona (kur bērni rūpējas par apkārtējo vidi);
 – valodas attīstības zona;
 – radošās attīstības zona;
 – redzes – motorās koordinācijas vingrinājumi;
 – mūzikas zona;
 – atpūtas zona.
Mūsu klase ar mīlestību ir piepildīta ar ļoti skaistiem, pievilcīgiem, elegantiem materiāliem. Tie ir piemeklēti attiecīgi bērnu augumam un spējām. Ar savu izskatu viņi aicina pastrādāt ar tiem, saņemt aktīvu pieredzi. Vidē ir materiāli, kuri apmierina dažāda vecuma vajadzības. Tāpēc visi bērni atrod sev darbu pēc savām interesēm. Viņi var strādāt pa vienām un pāros.
Mūsu nelielā kopienā ir noteikumi. To nav daudz, bet viņus stingri pieturas visi kolektīva dalībnieki, kas arī uztur mūsu vidē cieņas, kopējas sadarbības un brīvības garu nostādīto robežu rāmjos.
1. Cieni sevi!
2. Cieni citu!
3. Cieni vidi!