„Bērns ir cerības un solījums cilvēcei. Ja mēs apiesimies ar šo cilvēku kā ar bezvertīgu mūsu dārgumu, mēs strādāsim visas cilvēces labā.” M.Montesori

2020. gads – tā ir Marijas Montesori 150-gade.