Montesori skola Rīgele

„Bērns ir cerības un solījums cilvēcei. Ja mēs apiesimies ar šo cilvēku kā ar bezvērtīgu mūsu dārgumu, mēs strādāsim visas cilvēces labā.” M.Montesori

 

Mūsu bērnudārzs piedalās ERASMUS+ PROGRAMMAS projekta HUN, LV, RO
"Mūsu tautas tradīcijas ekoloģiski draudzīgā veidā"
“Our Folk Traditions in an Environmentally Friendly way”
Līguma numurs: 2019-1-HU01-KA229-060920_2